מיוחדים וקטנים

רויטל לב ארי

המרידיאנים המיוחדים מהווים תזכורת לכולנו על הנסתר והעמוק בחיינו. על המימד "הלא ידוע" המאפשר תנועה וחיים.

המרידיאנים המיוחדים מייצגים את הארגון הראשוני, התשתית בתקופה העוברית. מתוכם נולדים המרידיאנים הראשיים וה Zang Fu. הם טומנים בחובם את מי שהיינו, את מי שאנחנו ואת מי שניהיה.

משמשים כמאגרים ורזרבות של המרידיאנים הראשיים. במצבי מלאות ושפע סופגים לתוכם, בריקנות ודחק מזינים את המרידיאנים הראשיים והאברים. ולכן ארועים משמעותיים בחיינו נקלטים ברמה זו של הצ'י ומשפיעים עליה ברמות שונות. אצל תינוקות המערכת המיוחדת "טריה", קרובה לפני השטח ולא בשלה, ולכן מושפעת ונפגעת בקלות.

המרידיאנים המיוחדים ממשיכים להיות פעילים במהלך החיים, ולהשפיע על כל המערכות החיוניות של חיינו. מערכת העצבים, מערכת החיסון, המערכת האנדוקרינית ועוד.

הצ'י של הכליות (Shen Qi):

המרידיאנים המיוחדים ניזונים כולם מעודפי הצ'י של הכליות. אצל תינוקות וילדים נמצא לעיתים קרובות חולשה בצ'י זה. לא אותה חולשה האופיינית למבוגרים שכילו את המאגרים בשנים של מתח עבודה קשה וסקס...אצל ילדים התמונה שונה לחלוטין, הם לא יסבלו מחוסר יין או יאנג של הכליות, הזעות לילה או שלישולים עם מזון לא מעוכל. אצל ילדים נראה הפרעה בגדילה, מחלות חוזרות, התפתחות של מצבים כרוניים, דלקות אוזניים חוזרות, פחדים ועוד.

יש מספר גורמים היכולים לגרום לחולשה של הצ'י של הכליות:

 • חולשה מולדת המגיעה מההורים ומהתקופה העוברית
 • תזונה לא טובה שאינה מאפשרת לתעלה הפנימית של המחמם המשולש להזין את הכליות
 • מחלות רבות, חיסונים ותרופות
 • טראומות ופחדים אותם חווה הילד

  לעיתים קרובות נראה אצל ילדים חולשה של צ'י הכליות. כשהצ'י של הכליות חלש לאורך זמן, אין הזנה של המרידיאנים המיוחדים והם מתרוקנים. כאשר פתוגן הוא חזק או נשאר בגוף זמן רב הוא יכול לחדור למרידיאנים המיוחדים ולהביא למחלות. ולכן השלב הראשון בטיפול במרידיאנים המיוחדים יהיה חיזוק הצ'י של הכליות. בחלק מהמיקרים חיזוק הצ'י של הכליות יספיק על מנת לאזן את המרידיאנים המיוחדים.

 אצל ילדים:

המיוחדים שולטים על הגדילה וההתפתחות התקינה של הילד, המעבר שלו מהשמים (תקופה העוברית) לארץ (החיים). כשיש פגיעה בגדילה והתפתחות הילד יש לאבחן את רמה זו. גם בעיות תקשורת של הילד עם סביבתו יראו על חוסר איזון במרידיאנים המיוחדים.

המערכת ההורמונאלים נובעת מהמרידיאנים והמיוחדים ונמצאת בשליטתה. בעיות בבלוטת התריס, התבגרות מינית מוקדמת או מאוחרת וחסר בהורמון גדילה הם חלק מהבעיות שנראה אצל ילדים.

המיוחדים שולטים על מערכת החיסון של הילד ברמה העמוקה שלה ולכן קשורים לשיבושים עמוקים במערכת זו כמו אלרגיות ומחלות אוטואימוניות. אצל ילדים מערכת המיוחדים קרובה יותר למערכת המרידיאנים הרגילה ויכולה לספוג לתוכה פתוגנים שישפיעו כל החיים. למעשה אנו יכולים לראות לעיתים כי פתוגנים "נעלמים" לפתע אך מופיעים לאחר מספר שנים בצורה אחרת ברקמות או/ו אברים מקבילים. ולכן טיפול ב LPF מיועד גם לאזן בעיה נוכחית וגם לאפשר חיים בריאים בעתיד.

הקוד הגנטי שלנו "יושב" במרידיאנים המיוחדים ולכן הפוטנציאל והנטיה למחלות מסויימות עלול במצבים מסויימים ליהיות משופעל מתוך מאגר זה. בדרך כלל נראה כי מצבי קיצון הם אלה הגורמים לנטיה רדומה לבוא לידי ביטוי ולעלות ממעמקים. מסיבה זו לא נפעיל את המרידיאנים המיוחדים לעיתים קרובות ושלא לצורך.

 פתולוגיות:

 • חוסר – קיימת חולשה במרידיאן המיוחד ואין לו מספיק צ'י לבצע את תפקידיו. החולשה יכולה להיות מולדת, מתקופת ההריון ועל רקע של חולשת צ'י הכליות שאינו מזין טוב את המרידיאנים המיוחדים.
 • פתוגן – יש פתוגן במרידיאן המיוחד. הפתוגן יכול להיות פתוגן שעובר במשפחה, שנכנס בתקופת ההריון או שחדר למרידיאן המיוחד במהלך החיים. על מנת שפתוגן יחדור לרמה זו עליו להיות פתוגן חזק במיוחד או להיות אצל הילד לאורך זמן ולחלחל למרידיאן המיוחד.
 • סטגנציה – יכולה להיגרם מחולשה – אין מספיק צ'י והזרימה מופרעת. וגם מפתוגן המפריעה את הזרימה התקינה של המרידיאן המיוחד.

אבחנה:

באבחנה עלינו לאבחן איזה מרידיאן נפגע, האם אחד או יותר ומה היא אופי הפתולוגיה (חוסר, פתוגן, או סטרנציה). במידה כי איבחנו כי זהו פתוגן יש לאבחן את אופיו – קור, חום, רוח וכו'. דבר נוסף שיש לאבחן הוא את האטיולוגיה. אם החולשה או הפתוגן מגיעים מההורים, ההריון או החיים. האבחנה תאפשר לנו לדייק בטיפול, באסטרטגיה  ובהכוונת המטופל או/ו הוריו.

את האבחנה ניתן לעשות לפי הבנה של המסלולים והתפקודים של המרידיאנים המיוחדים. לדוגמא בעיות בבלוטת התירואיד יתקשרו ל Chong/Ren העוברים באיזור, בעיה של פירקוסים תיהיה קשורה ל Du Mai השולט על המוח ומערכת העצבים.

את האבחנה נוכל לעשות גם דרך הדופק. המרידיאנים המיוחדים מהווים את הרמה העמוקה של האברים ויושבים מתחתם בדופק

 

 

ימין

שמאל

 

 

Co

Lu

Ren

Du

Ht

Si

St

Sp

Dai

Chong

Liv

Gb

Th

Pc

Yin Qiao

Yang Qiao

Kid

Bl

 

Yin Wei Mai – כל היינים

Yang Wei Mai- כל היאנגים

בגלל שהמרידיאנים המיוחדים מהוים את הרמה העמוקה של האברים נראה כי פתוגן שנמצא לאורך זמן באבר מסויים יכול לחלחל למרידיאן המיוחד היושב תחתיו. לדוגמא פתוגן קור היושב בLiv יכול לעבור ל Chong Mai ולגרום לחום מחזורי. החום הוא ריאקציה של הגוף לקור והמחזוריות  נוצרת בגלל התנועה המחזורית במרידיאן המיוחד.

 טיפול בשלבים:

הטיפול במרידיאנים המיוחדים יתחיל תמיד בחיזוק הצ'י של הכליות. שלב זה בטיפול יכול להיות ארוך ולקחת זמן. במקביל ניתן לחזק ולאזן את האיבר שנמצא מעל המרידיאן המיוחד אותו אנו מבקשים לאזן. אחת האינדיקציות כי יש בעיה במרידיאן מיוחד היא כי למרות שאנו מטפלים באבר מסויים, חוסר האיזון בו, ממשיך ואין שינוי בדופק. רק לאחר שחיזקנו את הצ'י של הכליות ואיזנו את האבר הרלבנטי, נוכל לגעת במהות העמוקה.

 •     חיזוק הצ'י של הכליות
 •     חיזוק ואיזון הצ'י של האבר שמעל. לדוגמא – חיזוק ואיזון ה Liv  על מנת להשיע על ה Chong
 •     טיפול בנקודות על גבי המרידיאן הרלבנטי. לדוגמא – טיפול ב Kid9 להשפיע על ה Yin Wei   
 •     טיפול בנקודת הפתיחה בלבד
 •     טיפול בנקודת הפתיחה עם נקודה נוספת שקשורה למרידיאן. לדוגמא  Sp4 + Sp1
 •     פתיחת המרידיאן המיוחד, עם נקודת הפתיחה ועם הנקודה המשלימה. אצל ילדים אופציה זו תגיע  בשלב מתקדם של הטיפול ורק במידת הצורך.
 •    פתיחת המרידיאן המיוחד עם נקודה נוספת על גביו למשל – Chong + Cv23

אינדיקציות וקונטרה אינדיקציות:

 נטפל במרידיאנים המיוחדים רק שברור לנו כי שם הבעיה. מצבים עמוקים הקשורים לחוסר איזון שפגע ברמה זו של הילד. הטיפול הנכון במרידיאנים מיוחדים אצל ילדים הוא קודם כל בצורה עקיפה – דרך חיזוק הכליות, דרך האבר ש"יושב מעליהם", דרך נקודות הקשורות למרידיאן המיוחד ובעזרת נקודת הפתיחה בלבד.

 • חוסר איזון תורשתי, גנטי, נטיה משפחתית
 • מחלות כרוניות ממושכות LPF
 • תופעות מחזוריות כמו חום מחזורי (PFAPA)
 • חוסר איזון הורמונאלי
 • חוסר איזון עצבי
 • חוסר איזון חיסוני
 • חוסר איזון בין יין ליאנג - שמאל/ימין, מנוחה/פעילות, יום/לילה, פנים/חוץ, ועוד
 • בעיות גדילה
 • בעיות התפתחות
 • בעיות תקשורת

 לא נטפל במרידיאנים המיוחדים אצל תינוקות קטנים עד גיל חצי שנה ואפילו עד גיל שנה וחצי. לא מומלץ לפחות מרידיאן מיוחד במעגל החיים הראשון (7-8 שנים). עד גיל זה נטפל בצורה עקיפה יותר ונשתמש בהם רק במצבים מיוחדים.

לא נטפל במרידיאנים מיוחדים כשהכליות חלשות או שיש חולשה ופתוגן באבר שמעל המרידיאן הרלבנטי (Chong/Liv, Du/Ht וכו').

לא נטפל במרידיאן מיוחד לפני שניסינו לאזן את הבעיה דרך המרידיאנים הרגילים.

ולא נטפל במרידיאן מיוחד שאין צורך או/ו לא ברור לנו באיזה מהמרידיאנים הבעיה ומה אופיה.

טיפול לא נכון במרידיאנים המיוחדים יכול להוציא נטיות מולדות או להכניס פתוגנים לרמה עמוקה יותר.

 

 

 

הרשמה לעדכונים מהאתר

הרשמו לרשימת הדיוור של פיקפיק ותקבלו
עדכונים מאיתנו למייל ולפייסבוק שלכם. >>

יעוץ אישי

יש לכם שאלות? רוצים לקבל ייעוץ אישי?
מלאו את פרטיכם ונשמח לעזור לכם. >>
כל הזכויות שמורות לפיקפיק 2010 | תקנון ותנאי שימוש
נבנה ע"י כתום